المستثمرون

البيانات المالية

Header title here

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor.

وثائق

31/3/2024
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
30/9/2023
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
31/12/2023
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
31/3/2023
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
20/4/2023
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
30/9/2022
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
30/6/2022
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
31/3/2022
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
31/12/2021
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
30/9/2021
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
30/6/2021
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)
31/12/2020
البيانات المالية
قم بتحميل الملف (PDF)